Nieuw jaar nieuwe toekomst
New year new future

Door Huong Ho | 04-01-2023
Dierbare vrienden,
Dear Friends,

Ieder moment is een nieuw moment, jij bent ieder moment nieuw, ik ben ieder moment nieuw.
Als je wakker bent, ben je geen herhaling.
Every moment is a new moment, you are new in every moment, I am new in every moment.
When you are awake you are not repeating yourself.

Dit is wat Cuong Lu ons regelmatig voorhoudt.
We hebben ieder moment een mogelijkheid om een nieuwe toekomst te creëren.
We hebben ieder moment een gelegenheid om onze wereld vrediger en inclusiever te maken.
This is what Cuong Lu regularly reminds us.
We have in every moment the opportunity to create a new future.
We have in every moment the opportunity to make this world more peaceful and more inclusive.

Het vorige jaar hebben we afgesloten in harmonie en in dankbaarheid. We vieren dat we Sangha zijn.
Er is ruimte voor verdriet en blijdschap.
We closed last year in harmony and gratitude, we are celebrating that we are Sangha
There is space for sorrow and joy.

In de verbondenheid met de grotere gemeenschap ontvingen we onderstaande brief, met een oproep om kinderen uit etnische minderheden in Vietnam te helpen met een kans op een betere toekomst.
I our connection with the larger community we received below letter, with an call for help children from ethnic minorities in Vietnam, to give them a chance for a better future.
Beste vrienden,

Allereerst wens ik iedereen een 2023 toe met heel veel inzicht, stabiliteit en vrijheid.

Aan het begin van 2023 ga ik een heel bijzondere reis maken. Dat wil ik graag met jullie delen. Ik ga naar de bergen van Noord-Vietnam om daar dorpen te bezoeken waar etnische bevolkingen leven. Helaas hebben de kinderen van deze etnische bevolkingsgroepen vaak geen scholen om naar toe te gaan.

Ik ben van mening dat alle kinderen het recht hebben om educatie te krijgen. Zonder educatie groei je met een geestelijke blindheid op. Dat is een handicap die wij ons helemaal niet voor kunnen stellen. We hebben geen idee wat dat betekent en hoeveel nadelen een opgroeiend kind daarvan ondervindt. En hoeveel kansen het kind mist om te kunnen functioneren in een moderne maatschappij.

Samen met een aantal studenten van Mind Only heb ik een stichting opgericht die ‘Help Ethnic Children in Vietnam´ heet. Onze visie is: ‘Ieder kind dat geboren is op de aarde, moet de kans hebben om een educatie te ontvangen.’ En onze missie is: ‘We geven onze steun aan etnische kinderen in Vietnam zodat ze in veiligheid naar school kunnen gaan.’ Gelukkig heeft de stichting inmiddels een ANBI-status gekregen, waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

In 2023 gaan we een school laten bouwen in Vinh Phuc. Daar komt onze eerste school te staan. Voor het realiseren van deze eerste school is een bedrag van €40.000 nodig. Het zou mooi zijn wanneer we dit grote bedrag met elkaar als donatie kunnen geven en zodoende de kinderen een onmeetbare toekomst schenken. Als ieder van ons €40 aan de stichting zou kunnen geven, in plaats van een lekkere maaltijd in een restaurant te gaan eten, krijgen we heel veel geluk in ons hart terug.

Onze toekomst ligt in de handen van onze kinderen. Met 1000 vrienden die ons helpen met het doneren van €40 kunnen we de toekomst veranderen. We hebben de hulp van deze kinderen nodig om zichzelf en de aarde met respect en dankbaarheid te behandelen. Help deze etnische kinderen en ze zullen op hun beurt onze toekomst helpen. We hebben de weg nodig om te leven en om steeds mooier te kunnen leven. Deze weg begint bij ieder kind met een educatie. Help ons om deze weg mogelijk te maken.

Mijn dank en vertrouwen,
Huong Ho