Periodieke schenking
De teksten in oranje zijn links waarop u kunt klikken voor meer informatie of formulieren.
Schenken met belastingvoordeel
Met een vastgelegde periodieke schenking kunt u de Belastingdienst een deel van uw gift laten betalen. Als u ons vijf jaar lang met een vast, zelf gekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u tot de helft van uw gift terug. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Uw gift is dus meer waard, zonder dat het u meer kost! Voorheen was hiervoor een notariële akte vereist, maar dat is niet meer nodig. U kunt dit belastingvoordeel bepalen met deze REKENHULP

Periodieke schenking vastleggen
U kunt uw schenking vastleggen door de ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ van de site van de Belastingdienst te downloaden en ingevuld en ondertekend naar ons op te sturen. Onderaan het formulier ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ staat een uitgebreide toelichting.

Stappenplan
In dit stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting. De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ en stuurt beide exemplaren naar ‘Help Ethnic Children in Vietnam’, p/a Geerhofstraat 58, 5327AM Hurwenen. ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en
ondertekent beide exemplaren. ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar. Het RSIN-nummer van de stichting ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ is: 862993362

Als u ‘Help Ethnic Children in Vietnam’ wilt machtigen de periodieke gift af te schrijven, stuur ons dan ook de ingevulde betalingsvolmacht op.
Download 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'
Download 'Betalingsvolmacht'
Veelgestelde vragen